Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
-
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
Responsive image
Responsive image
ส.อบต.ม.1 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.1 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต. ม.2 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.3 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.4 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.4 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.6 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.5 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.7 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.8 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.8 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.10 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.10 ต.บ้านอิฐ
Responsive image
-
ส.อบต.ม.2 ต.บ้านรี
Responsive image
-
ส.อบต.ม.2 ต.บ้านรี
Responsive image
-
ส.อบต.ม.3 ต.บ้านรี
Responsive image
-
ส.อบต.ม.3 ต.บ้านรี
Responsive image
-
ส.อบต.ม.4 ต.บ้านรี
Responsive image
-
ส.อบต.ม.4 ต.บ้านรี
Responsive image
Responsive image
-
ส.อบต.ม.5 ต.บ้านอิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th