Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปี 2560
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ร่วมกับวัดช้าง โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ-ตำบลบ้านรี ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมกันจัดโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ศิลปะในระดับท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณศาสนสถานวัดช้าง หมู่ที่ 5 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
         
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2560