Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Zero Tolerance
Responsive image
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชาย สุเมฆะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เลขานุการ ปลัดอบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรของอบต.ทุกคน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมย์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ


#Zero Tolerance
#คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
   
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563