Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐเป็นเทศบาลคำบลบ้านอิฐ ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ จัดให้มีประประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริการส่วนตำบลบ้านอิฐเป็นเทศบลตำบลบ้านอิฐตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64
         
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564