Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 พ.ค. 2562
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ เจดีย์บรรจุอัฐิ เจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดี พระราชมนู (หลวงพ่อเพ็ชร)

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดกระทุ่มราย

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดช้าง(ช้างให้)

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดบ้านอิฐ

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดไพรวัลย์

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดมธุรสติยาราม

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดรุ้ง

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดสุธาดล

26 เม.ย. 2556
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ วัดอรัญญิกาวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th