Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 ต.ค. 2564
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

15 ต.ค. 2564
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

15 ต.ค. 2564
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

15 ต.ค. 2564
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

26 มี.ค. 2564
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564

19 มี.ค. 2564
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐเป็นเทศบาลคำบลบ้านอิฐ ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64

13 ก.ค. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

13 ก.ค. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

30 มิ.ย. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Zero Tolerance

05 พ.ค. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th