Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ต.ค. 2563
ถึง
07 ต.ค. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563
ถึง
01 ต.ค. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563)
16 ก.ค. 2563
ถึง
16 ก.ค. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
24 เม.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
21 เม.ย. 2563
ถึง
21 เม.ย. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในชุมชน (จากช่วงบริเวณบ้านนายทองหยด พูลนัทธี ถึงบริเวณบ้านนางสำเริง ขนิษทอง) หมู่ที่ 1 ต.บ้านอิฐ
21 เม.ย. 2563
ถึง
21 เม.ย. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (ซอยผู้ใหญ่บ้านวินัย เอี่ยมละมัย) หมู่ที่ 10 ต.บ้านอิฐ
21 เม.ย. 2563
ถึง
21 เม.ย. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (จากบ้านนายสงวน ฉัตรเจริญ ถึงบริเวณบ้านนายมานพ ศิริรัตนปัญญากร) หมู่ที่ 11 ต.บ้านอิฐ
21 เม.ย. 2563
ถึง
21 เม.ย. 2563
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านรี
25 ธ.ค. 2562
ถึง
25 ธ.ค. 2562
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านอิฐ (ห้องผู้บริหาร) หมู่ที่ 5 ต.บ้านอิฐ
17 ธ.ค. 2562
ถึง
17 ธ.ค. 2562
อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างบ้านผู้ใหญ่แดง) หมู่ที่ 1 ต.บ้านรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th