Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ส.ค. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
19 มิ.ย. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
19 มิ.ย. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ต
19 มิ.ย. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
23 พ.ค. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย
08 พ.ค. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2562
08 ม.ค. 2562 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
27 ธ.ค. 2561 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
24 ธ.ค. 2561 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
19 ธ.ค. 2561 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th