Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ต.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
14 ต.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
09 ต.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
29 ก.ย. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง
08 ก.ย. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
27 ส.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
25 ส.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)
24 ส.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 ส.ค. 2563 อ่างทอง อ่างทอง อบต.บ้านอิฐ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th