Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ข้อมูลถนนและสะพาน
     ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เป็นถนนภายในหมู่บ้านสายสั้น ๆ อำนวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน
     
การคมนาคมขนส่ง   
     การคมนาคมขนส่งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐเป็นการจราจรทางบกประชาชน ส่วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่งทางรถยนต์โดยมีรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อ่างทอง-กรุงเทพฯ อ่างทอง-อยุธยา อ่างทอง-สระบุรี อ่างทอง-สิงห์บุรี อ่างทอง-ลพบุรี เป็นต้นส่วนการคมนาคมภายในจากหมู่บ้านและตำบลเข้าไปในเขตอำเภอเมืองอ่างทองใช้รถยนต์ประจำทางที่ผ่านพื้นที่หลายตำบล/อำเภอ เป็นรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ และ ๖ ล้อ ที่เรียกกันว่า “รถสองแถว” ใช้ในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองหรือตลาด
 
การประปา
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่าวนตำบลบ้านอิฐส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในรูปคณะกรรมการแล้วโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐบริหารจัดการ ได้ให้บริการกับประชาชน หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านรี หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านอิฐบางส่วนใช้ประปาของการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองเพื่อการอุปโภค และบริโภคซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองโดยทำการต่อขยายแนวเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐด้วย กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐมีผู้ใช้น้ำจำนวน 1,997 ราย
              
การไฟฟ้า  
     ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในพื้นที่ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนที่สัญจร ไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th