Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลดำเนินงานกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
 
 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 พื้นที่ประมาณ 14.84 ตารางกิโลเมตร  รับผิดชอบเขตตำบลบ้านอิฐ  11 หมู่บ้าน และตำบลบ้านรี 4 หมู่บ้าน รวม 15 หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,209  คน

          ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านอิฐและตำบลบ้านรี
          ตำบลบ้านรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประเทศไทยได้ทำศึกกับพม่าบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี ใกล้ถึงตำบลบ้านรีในปัจจุบันนี้ เมื่อราษฎรทราบข่าวก็เตรียมอพยพหนี แต่ก็ยังมีอาการท่าที รีๆ รอๆ ฟังข่าวสารการเคลื่อนไหวของสงครามจนสงบลง ชาวบ้านก็ไม่ได้อพยพหนีไปไหน ชาวบ้านจึงขนานนาม ตำบลนี้ว่า “ตำบลบ้านรี” ตามอาการ รีๆ รอๆ นั้นตราบเท่าทุกวันนี้
                    ตำบลบ้านอิฐ เดิมปกครองขึ้นกับตำบลบางแก้ว บริเวณแถบนี้จะเป็นที่ราบลุ่มมีคลองบางแก้ว และคลองปากน้ำประคำทองไหลผ่าน มีราษฎรตั้งถิ่นฐานตามแนวลำคลอง เพราะสะดวกในเรื่องการคมนาคมขนส่งผลิตผลตามประวัติราษฎรตั้งบ้านเรือนตามแนวคลองบางแก้ว เรียกว่า บ้านอิฐ และราษฎรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณปากน้ำประคำทอง เรียกว่า “บ้านน้ำผึ้ง โตงเตง” ซึ่งบางคนเรียกว่า “บ้านโตงเตง” หรือ “บ้านน้ำผึ้ง” บริเวณลำคลองทั้งสองสายนี้ราษฎรจะสร้างวัดขึ้นจำนวนมาก และทำอิฐใช้ในการสร้างโบสถ์ โดยที่ราษฎรในแถบนี้แต่เดิมนิยมทำอิฐกันเป็นอาชีพ จึงเรียกว่า “บ้านอิฐ” มาจนถึงทุกวันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1901  โทรสาร : 0-3561-1902 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th