Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (15 ต.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256... (14 ต.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิ... (09 ต.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำ... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนต... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (27 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบร... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร... (24 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา... (18 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลลที่ประสงค์เข้ารับการ... (10 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัค... (03 ส.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่๒) (27 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์สาระดี ๆ จากศาลปกครอง "อุทาหรณ์จากคดีปกครอง" (24 ก.ค. 2563)
การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19... (15 ก.ค. 2563)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (19 มิ.ย. 2563)
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหม... (16 มิ.ย. 2563)
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโค... (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั... (28 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อ... (13 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผล... (13 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (05 พ.ค. 2563)  

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้อ... (16 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (03 มี.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาแ... (23 ก.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (04 มิ.ย. 2561)

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (10 เม.ย. 2561)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (12 ม.ค. 2561)

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (21 ก.ค. 2560)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (13 ก.ค. 2560)

โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย... (10 ก.ค. 2560)

โครงการถวายเทียนพรรษาสืบส... (06 ก.ค. 2560)

คณะผู้บริหารองค์การบริหาร... (12 มิ.ย. 2560)

สืบทอดงานศิลป์อาชีพทำหัวโ... (15 พ.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (29 เม.ย. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อแสดง... (23 มี.ค. 2560)

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟ... (21 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วัน... (20 มี.ค. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (16 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก... (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ... (16 ก.ค. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านรี (21 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (จากบ้านนายสงว... (21 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (ซอยผู้ใหญ่บ้า... (21 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในชุมชน (จากช่วงบริเ... (21 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านอิฐ (ห้... (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างบ้านผู้ใหญ่แดง) หมู่ที่... (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหร... (22 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ... (22 พ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายศุภฤกษ์ รอดเรือง) หม... (04 พ.ย. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (15 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (11 ต.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ (20 มิ.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก(2หลัง)ของอาคาร ศพด. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (17 มิ.ย. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
เลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3567-2945  โทรสาร : 0-3567-2944 อีเมล์ : admin@ban-it.go.th


www.ban-it.go.th